Kukurydza BayWa 2023

Zobacz więcej

PLANTUS

FAO 250

Ziarno

Fabryka plonu - na dobre i gorsze czasy!

 • rewelacyjna stabilność i niezawodność plonowania na ziarno
 • bardzo dobra adaptacja do zróżnicowanych warunków siedliska i pogody w trakcie wegetacji
 • bardzo wysoki potencjał plonowania
 • przydatność do zbioru na:

  • suche ziarno
  • ziarno do zakiszania w rękawy foliowe
  • CCM

Cechy agronomiczne

W zestawie odmian średniowczesnych ogólnie najlepszy PLANTUS okazał się także najlepszy w warunkach suszy, zaś w najkorzystniejszych warunkach pogodowych wyprzedziło go kilka innych odmian

Metryka

Nowoczesna Uprawa” nr 1/2020
art. „Twarda próba dla odmian kukurydzy” - prof. T. Michalski PZPK

PLUTOR

FAO 240

Ziarno

Kiszonka

Biogaz

Do wszystkiego najlepszego!

 • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno – najwyżej oceniona odmiana spośród badanych odmian w Niemczech w swojej grupie wczesności
 • najwyższa zawartość skrobi i najlepsza strawność w grupie wczesności spośród badanych odmian
 • uniwersalny w użytkowaniu – na ziarno, na kiszonkę, na biogaz
 • bardzo dobre oddawanie wody z ziarna na polu z równoczesnym dosychaniem całej rośliny

Cechy agronomiczne

Metryka

PLESANT

FAO 260

Ziarno

Kiszonka

Biogaz

Przyjemny w uprawie!

 • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno –  numer 1 w Austrii  po dwóch latach badań rejestrowych w swojej grupie wczesności
 • stabilne plonowanie niezależnie od stanowiska 
 • doskonałe wyniki przy zastosowaniu na kiszonkę i biogaz
 • duża zawartość skrobi i bardzo dobra strawność
 • pewność zbioru - brak wylegania

Cechy agronomiczne

Metryka

P8723

FAO 230

Ziarno

Dent z turbo dry-down!

 • wysoki potencjał plonowania szczególnie uwidaczniający się na stanowiskach o dobrej kulturze rolnej
 • ekspresowe oddawanie wody z ziarna wspomagane specyficznym dojrzewaniem kolby
 • kolby z luźno ułożonymi liśćmi okrywającymi - zwiększone tempo oddawania wody z ziarna niezależnie od pogody
 • pełne bezpieczeństwo zbioru a tym samym minimalizowanie strat przy jego przeprowadzaniu
 • ogromna oszczędność w procesie suszenia

Cechy agronomiczne

Metryka

P9170

FAO 260

Ziarno

Alkohol

„P” jak pewny plon!

 • typowo ziarnowy o bardzo wysokim potencjale plonowania
 • ponadprzeciętna tolerancja na niedobór wody
 • szybkie tempo oddawania wody z ziarna „fast dry down”
 • znakomita przydatność do siewu na glebach mozaikowych
 • wysoka wydajność produkcji alkoholu, 39,9 l ze 100kg ziarna (wg doświadczeń Pioneer’a)

Cechy agronomiczne

Metryka

RGT REAXXION

FAO 270

Ziarno

REAXX to Twój RELAKS!

 • najnowsza genetyka wnosząca potwierdzoną, wysoką tolerancję na stresowe warunki niedoboru wilgoci w glebie – Stressless
 • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno szczególnie w rejonach o dużej sumie temperatur efektywnych
 • wyśmienita stabilność i niezawodność plonowania
 • wysoka adaptacja do warunków glebowych zarówno sprzyjających jak i ograniczających wykorzystanie potencjału plonowania
 • wysoka zdrowotność roślin i kolb
 • znakomita tolerancja na wyleganie roślin przed zbiorem

Cechy agronomiczne

Metryka

DELICAO

FAO 240

Ziarno

Kiszonka

Delikates w każdym calu!

 • najnowsza genetyka flint w tej grupie wczesności
 • wysoki potencjał plonowania na ziarno udowodniony wynikami dośw. rejestrowych w Czechach i Niemczech
 • uniwersalna w użytkowaniu
 • wyższe rośliny zapewniają dobry plon świeżej masy a wysokie plony ziarna zabezpieczają dużą energetyczność zbieranej masy
 • znakomita tolerancja na wiosenne chłody

Cechy agronomiczne

Metryka

PM PAOLO

FAO 250

Kiszonka

Biogaz

Potęga mocy!

 • doskonała do produkcji kiszonki i biogazu
 • bardzo wysokie plony suchej masy i energii z hektara
 • bogato ulistnione i wysokie rośliny zapewniają wysokie plony świeżej masy
 • bardzo mocna ekspozycja efektu stay green 
 • wytwarza regularne i dorodne kolby

Cechy agronomiczne

Metryka